Mikä on Mediconsult?

Mediconsult Oy toimittaa tietojärjestelmiä ja palveluita sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Tuotteemme on suunniteltu vastaamaan kattavasti erikokoisten organisaatioiden tarpeita sekä yksityisellä että julkisella puolella. Ammattilaisille suunnattujen järjestelmien lisäksi ratkaisumme tuo potilaan mukaan terveytensä ylläpitoon ja omahoitoon.