Mediconsult Oy tekniseksi toteuttajaksi ODA-hankkeeseen

Mediconsult on valittu tekniseksi toteuttajaksi 14 kunnan ja sairaanhoitopiirin yhteiseen ODA (Omahoito- ja Digitaaliset arvopalvelut) -hankkeeseen. Hallitusohjelman kärkihankkeen tavoitteena on rakentaa itse- ja omahoitoa tukeva kansallinen, sähköinen palvelukokonaisuus 2 miljoonalle suomalaiselle.

 
ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttaa yhteensä 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä. ODA-hankkeen tavoitteena on rakentaa itse- ja omahoitoa tukeva kansallinen, sähköinen palvelukokonaisuus, jonka avulla kansalainen saa käyttöönsä hyvinvointitietonsa ja pystyy jalostamaan sitä lääketieteellisellä tietämyksellä verkkopalvelussa. Palvelukokonaisuus tuo yhteen potilas- ja asiakastietojärjestelmien tiedot, asiakkaan itse tallentamat arviot ja seurantatiedot. Mukana ovat isäntäkunta Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Tampere, Turku, Helsinki, Porvoo, Lahti, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit.
 
Keväällä pyydettyjen osallistumishakemusten perusteella KL-Kuntahankinnat Oy jatkoi neuvotteluja neljän tietojärjestelmätoimijan kanssa, jotka olivat CGI Suomi Oy, Fujitsu Finland Oy, Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n muodostama ryhmittymä sekä Tieto Finland Oy:n ja Tieto Healthcare & Welfare Oy:n muodostama ryhmittymä.
 
9.12.2016 Mediconsult Oy voitti kilpailun ryhmittymänä Solita Oy:n kanssa, kun KL-Kuntahankinnat Oy ilmoitti kutsusta sopimusneuvotteluihin. Erityismaininnan ryhmittymä sai siitä, ettei tarjottu ratkaisu sisältänyt toimittaja- tai tuotelukkoja ja että innovatiivinen ratkaisu tehostaa eri osapuolten tiedonvaihtoa.
 
 
Lisätietoa Mediconsult Oy:stä: www.mediconsult.fi
 
Lisätietoa Solita Oy:stä: www.solita.fi