Julkinen terveydenhuolto

Julkiseen terveydenhuoltoon kehitetyt, organisaatiokohtaisesti muokattavat ratkaisumme tehostavat prosesseja ja parantavat hoitotyön laatua. 

Julkisen terveydenhuollon ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla voidaan hallita palvelut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja terveyskeskuksista sairaaloihin. Ratkaisumme tukevat potilaan hyvää hoitoa ja saumatonta palveluketjua paikallisesti ja alueellisesti.

Kanta-yhteensopivan potilastietojärjestelmän avulla on mahdollista koostaa, hallita ja käyttää tietoa eri erikoisalojen tarpeiden ja hoitoprosessien mukaisesti kokonaisuutta kadottamatta. Ammattilaisella on roolin mukainen pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa tietoihin – oli tieto tuotettu sitten perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidon eri erikoisaloilla. Ratkaisumme kattavat myös monipuoliset laskutuksen, raportoinnin ja mobiilikirjaamisen toiminnot. Sähköinen asiointi, tekstiviestipalvelu sekä internet-ajanvaraus tukevat asiakkaan ja ammattilaisten välistä tiedonkulkua. Eri toiminnallisuudet ovat paitsi integroitavissa keskenään, myös sulautettavissa organisaation jo olemassa oleviin järjestelmiin. Ratkaisut ovat sovitettavissa pienemmän toimijan kuin suuremmankin yksikön tai alueen tarpeisiin.
 
Sähköisten reseptien mobiiliin kirjoittamiseen tarkoitetun eReseptipalvelun voivat ottaa käyttöön kaikenkokoiset julkisen terveydenhuollon toimijat ja ammattioikeuden perusteella reseptejä kirjoittavat lääkärit. 
potilastietojärjestelmä

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561