KONSULTOINTI

Monipuolista asiantuntijaosaamista muutosjohtamisen tueksi.

Uusien terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöönotto edellyttää monipuolista osaamista ja valmiutta muutokseen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin tallennetaan jo nyt paljon rakenteista tietoa, jota voidaan hyödyntää johtamisen tukena. Mitä paremmin tunnet tietojärjestelmäsi, sitä paremmin osaat myös hyödyntää siitä saatavaa tietoa. Usein tarvitaan nykyisen järjestelmän käytön tehostamista tai toimintatapojen muutosta uusia toimintamalleja hyödyntäen.

Asiantuntijoillamme on laaja ja monipuolinen osaaminen muuttuvalta terveyden- ja sosiaalihuollon kentältä. Hyväksi koettujen menetelmien avulla autamme organisaatiotasi löytämään oikeat työkalut ja keinot muutoksen läpivientiin. 

 

Helena Astala

Ota yhteyttä

Helena Astala
+358 10 524 5583