Kotiin vietävät palvelut

Kotiin vietävien palveluiden tietojärjestelmäratkaisut kattavat asiakastiedon hallinnan, mobiilikirjaamisen sekä tehokkaan toiminnanohjauksen ja optimoinnin. 

 Kotiin vietävien palveluiden ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla asiakkuuksien hallinta, toiminnanohjaus ja kirjaaminen mobiilisti onnistuvat vaivattomasti.

Kanta-yhteensopivan potilastietojärjestelmän avulla ammattilaisella on reaaliaikainen ja roolin mukainen pääsy kaikkiin tarvittaviin potilastietoihin. Laajat ominaisuudet kattavat muun muassa raportoinnin, laskutuksen ja alakohtaiset asiakirjat. Kirjaaminen onnistuu mobiilisti, jolloin ammattilainen on tarvittaessa aina siellä, missä potilaskin on. Toiminnanohjaus- ja optimointijärjestelmä ohjaa ja auttaa ammattilaista kohdentamaan palvelut haluttuun aikaan ja valitsemaan tarvittavat resurssit aikaa säästäen. 

 Kotiin vietävien palveluiden toiminnot ovat integroitavissa keskenään ja sekä muiden standardien mukaisten järjestelmien kanssa - esimerkiksi mobiilikirjaaminen ja toiminnanohjaus voidaan liittää halutessasi osaksi omaa asiakas- tai potilastietojärjestelmääsi. Ratkaisut ovat sovitettavissa pienemmän toimijan kuin suuremmankin yksikön tai alueen tarpeisiin.

kotiin vietävät palvelut

Ota yhteyttä

Tiina Pohjonen
+358 10 524 5574