Kuntoutus

Kuntoutukseen kehitetyt, organisaatiokohtaisesti muokattavat ratkaisumme tehostavat prosesseja ja parantavat kuntoutuksen laatua. Kuntoutuksen ratkaisut muodostuvat seuraavista toiminnoista:

Kuntoutuksen ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jota voidaan hyödyntää laaja-alaisesti kuntoutuksen eri osa-alueilla. Ratkaisujen avulla voidaan hoitaa esimerkiksi kokonaisvaltainen asiakastiedon hallinta, sähköinen asiointi ja toiminnanohjaus sekä näihin liittyvä raportointi ja tilastointi. Ratkaisumme kattavat myös monipuoliset laskutuksen toiminnot - esimerkiksi maksusitoumusten hallinnan, Kelan suorakorvaukset sekä sähköiset verkkolaskut. Kanta-yhteensopivan asiakastietojärjestelmän avulla kuntoutuksen ammattilaisella on aina reaaliaikainen ja roolin mukainen pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa asiakastietoihin.

 Toiminnanohjauksella ja siihen kuuluvalla kurssienhallinnalla hoituvat kurssien ja yksilökuntoutuksen tehokas suunnittelu sekä resurssi- ja palvelutarpeiden hallinta. Optimointia voidaan hyödyntää erityisesti kotiin vietävissä kuntoutuspalveluissa, jolloin automaattinen resurssisuunnittelu optimoi asiakastarpeiden mukaiset palveluajankohdat ja saatavilla olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Kurssienhallinta

 Kuntoutuksen ratkaisut rakennetaan organisaatiokohtaisesti, joten ne soveltuvat sekä pienemmän toimijan että suuremman yksikön tarpeisiin. Kuntoutuksen toiminnot ovat integroitavissa keskenään sekä muiden standardien mukaisten järjestelmien kanssa - esimerkiksi mobiilikirjaaminen ja toiminnanohjaus voidaan liittää halutessasi osaksi omaa asiakastietojärjestelmääsi. Liittämällä esimerkiksi sähköinen asiointi kurssienhallintaan ja asiakastietojärjestelmään voidaan aikaansaada huomattavia aikasäästöjä, kun lomakkeiden käsittely automatisoituu ja manuaalisia työvaiheita poistuu. 

 

Ota yhteyttä

Hanni Leino
+358 10 524 5554