Omahoito

Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty omahoito-ratkaisu helpottaa ammattilaisten työtä & mahdollistaa tietoturvallisen tavan potilaalle osallistua ja ottaa vastuuta omasta hoidostaan.

Omahoito-ratkaisun avulla organisaatio voi tarjota potilaalle esimerkiksi

  • luotettavaa hyvinvointitietoa omaan terveyteen liittyen
  • henkilökohtaista ja tietoturvallista ohjausta verkossa
  • mahdollisuuden hyödyntää kotimittauksia osana hoitoa
  • hyvinvointitarkistuksia ja riskikartoituksia
  • terveyteen liittyviä kyselyjä ja testejä.

Potilas voi nähdä tarvittaessa omat terveystietonsa, jotka ammattilainen on kirjannut potilastietojärjestelmään. Terveystietoja voivat olla esimerkiksi todetut sairaudet, voimassa olevat lääkitykset, otetut laboratoriokokeet tai terveys-, hoito- ja palvelusuunnitelmat. Ammattilainen pääsee tarvittaessa näkemään potilaan omat merkinnät potilastietojärjestelmän kautta.

Ennaltaehkäisevä hoito & omahoitoseuranta ammattilaisen tuella

Organisaatio voi Omahoito-ratkaisun avulla seuloa väestön riskiryhmiä ja tuottaa terveyshyötyjä kohdistamalla ennaltaehkäisevää hoitoa tietyille potilasryhmille ja keskittämällä määräaikaistarkistukset riskiryhmille. Tilanteessa, jossa on tunnistettu riski tietyn sairauden puhkeamiseen, potilas voi aloittaa omahoitoseurannan joka kertoo potilaalle ja ammattilaiselle, mikäli ajanvaraus ammattilaiselle on tarpeen.

Vertaistukiportaalilla lisätukea asiakkaalle

Omahoidon palveluihin voidaan liittää vertaistukiportaali, jossa potilas pääsee keskustelemaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa mm. terveyteensä liittyvistä asioista ja kysymään neuvoa ammattilaiselta. Automaattisen profiloinnin avulla potilaalle nostetaan näkyviin juuri hänen tilanteeseensa sopivaa materiaalia, esimerkiksi raskauden eri vaiheisiin liittyvää tietoa. Vertaistukiportaali toimiikin ei-akuutissa asioinnissa hyvänä lisäpalveluna vastaanottokäyntien ja puhelinpalvelun rinnalla. 

Kehitämme tulevaisuuden omahoitoa ODA-hankkeessa

Mediconsult Oy on valittu tekniseksi toteuttajaksi 14 kunnan ja sairaanhoitopiirin yhteiseen ODA (Omahoito- ja Digitaaliset arvopalvelut) -hankkeeseen. ODA-hankkeen tavoitteena on rakentaa itse- ja omahoitoa tukeva kansallinen, sähköinen palvelukokonaisuus, jonka avulla kansalainen saa käyttöönsä hyvinvointitietonsa ja pystyy jalostamaan sitä lääketieteellisellä tietämyksellä verkkopalvelussa. Palvelukokonaisuus tuo yhteen potilas- ja asiakastietojärjestelmien tiedot, asiakkaan itse tallentamat arviot ja seurantatiedot. ODA on osa hallituksen kärkihanketta ”Digitalisaatio ja Palvelut asiakaslähtöiseksi”. 

Lue lisää asiakastarinoistamme:

ODA rakentaa sähköisiä hyvinvointipalveluja 2 miljoonalle suomalaiselle

 

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561