Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluihin kehitetyillä ratkaisuilla voidaan hallinnoida palvelun järjestämiseen sekä tuottamiseen liittyvä asiakastiedon hallinta, toiminnanohjaus, asiakkaan sähköinen asiointi sekä raportointi ja laskutus. Lapsiperheiden palveluiden ratkaisut koostuvat seuraavista toiminnallisuuksista:

Ratkaisut tukevat THL:n määrittelemää asiakastietomallia ja uudistuvia Kanta-määrityksiä, yhdistäen ne nykyaikaiseen toiminnanohjaukseen ja lapsiperheiden palveluiden prosesseihin.

Ammattilainen saa käyttöönsä asiakastietojärjestelmän, modernin toiminnanohjauksen, lapsiperheiden palveluprosesseihin perustuvat näkymät ja työtä ohjaavan automatiikan. Automatisointi poistaa ja helpottaa aikaa vieviä manuaalisia työvaiheita. Lapsiperheiden palveluiden toiminnot kattavat mm.

  • Hakemukset, arviot, päätökset
  • Koulun sosiaalityön
  • Perhetyön
  • Kasvatus- ja perheneuvonnan
  • Ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta

Ratkaisut ovat sovitettavissa pienemmän toimijan kuin suuremmankin yksikön tai alueen tarpeisiin.

Sosiaalihuolto

 

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561