Lastensuojelu

Lastensuojelun ratkaisuilla voidaan hallinnoida lastensuojelun palvelun järjestämiseen sekä tuottamiseen liittyvä asiakastiedon hallinta, toiminnanohjaus, asiakkaan sähköinen asiointi sekä raportointi ja laskutus. Lastensuojelun ratkaisut koostuvat seuraavista toiminnallisuuksista:

Ratkaisut tukevat THL:n määrittelemää asiakastietomallia ja uudistuvia Kanta-määrityksiä, yhdistäen ne nykyaikaiseen toiminnanohjaukseen ja lastensuojelun palveluprosesseihin.

Ammattilainen saa käyttöönsä asiakastietojärjestelmän, modernin toiminnanohjauksen, lastensuojelun palveluprosesseihin perustuvat näkymät, työtä ohjaavan automatiikan – esimerkiksi muistutuksen palvelutarpeen arvioinnin määräajasta. Prosessituki ja automatisointi poistavat ja helpottavat aikaa vieviä manuaalisia työvaiheita. Lastensuojelun toiminnot sisältävät mm.

  • Lastensuojelussa tarvittavat päätökset, hakemukset ja ilmoitukset
  • Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma
  • Avohuollon, huostaanoton ja sijaishuollon toiminnot
  • Viranomaisvaatimuksiin perustuva raportointi, tilastointi ja laskutus
Sosiaalihuolto

Lastensuojelun ratkaisuja voivat hyödyntää mm.  Lastensuojelun sijais- ja avohuollon palveluntuottajat, turva- ja ensikodit, perhehoidon toimijat, asumispalveluiden tuottajat sekä lastensuojelun avo- sijais- ja jälkihuollon julkisen sektorin toimijat.

 

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561