Päihdehuolto

Päihdehuollon ratkaisuilla voidaan hallinnoida päihdehuollon palvelun järjestämiseen sekä tuottamiseen liittyvä asiakastiedon hallinta, toiminnanohjaus, sähköinen asiointi, raportointi ja laskutus. Päihdehuollon ratkaisut koostuvat seuraavista toiminnallisuuksista:

Päihdehuollon ratkaisut soveltuvat päihdehuollon avohuollon, kuntoutuksen ja asumisen toiminnanohjaukseen. Ratkaisujen avulla voidaan hallita ja ohjata päihdehuollon toimintaprosesseja työtä ohjaavalla prosessituella, joka perustuu päihdehuollon työnkulkuun ja palveluprosesseihin. Toiminnot sisältävät mm.

  • Sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen toiminnot
  • Hakemukset, päätökset ja muut asiakirjat
  • Päihdehuollon tarpeen arvioinnin
  • Asiakas- ja päihdehuollon toteuttamissuunnitelman
  • Päihdehuollon laitoshoidon ja avohoidon toiminnot

Päihdehuollon toimija saa käyttöönsä asiakastietojärjestelmän lisäksi modernin toiminnanohjauksen, päihdehuollon palveluprosesseihin perustuvat näkymät ja työtä ohjaavan automatiikan. Hankkijana voi olla esimerkiksi päihdehuollosta vastaava viranomainen, päihdehuollon palveluyksikkö tai erilaiset muut päihdehuollon palveuita tarjoavat toimijat. Päihdehuollon ratkaisut tukevat THL:n määrittelemää asiakastietomallia ja uudistuvia Kanta-määrityksiä.

Sosiaalihuolto
Päihdehuollon kokonaisuus valmistuu vuoden 2018 aikana. Tarjoamme kuitenkin jo nyt mobiiliratkaisuja päihdehuollon kirjaamiseen.

 

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561