Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisiin palveluihin kehitetyillä ratkaisuilla voidaan hallinnoida perheoikeudellisiin palveluihin liittyvä asiakastiedon hallinta, toiminnanohjaus, sähköinen asiointi sekä raportointi ja laskutus. Perheoikeudellisten palveluiden ratkaisut koostuvat seuraavista toiminnallisuuksista:

Ratkaisujen avulla voidaan hallita perheoikeudellisia palveluita ja toimintaprosesseja työtä ohjaavalla prosessituella, joka perustuu ammattilaisten työnkulkuun sekä siihen kuuluviin  palveluprosesseihin. Ammattilainen saa käyttöönsä asiakastietojärjestelmän lisäksi modernin toiminnanohjauksen, perheoikeudellisiin palveluprosesseihin perustuvat näkymät ja työtä ohjaavan automatiikan. Perheoikeudelliset kokonaisuus sisältää mm. seuraavia toimintoja:

  • Isyyden selvittäminen, tunnustaminen, vahvistaminen ja kumoaminen
  • Lapsen elatusapulaskelma ja elatusapusopimus ja sopimuksen vahvistaminen
  • Puolison elatusapulaskelma ja elatusapusopimus ja sopimuksen vahvistaminen
  • Perheasioiden sovittelu
  • Tapaamisten valvonta, Valvotut vaihdot ja tapaamiset sekä tuetut tapaamiset
  • Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, selvitys, sopimus ja vahvistaminen
  • Adoptioneuvonta

Perheoikeudellisten palveluiden ratkaisujen hankkijana voi olla esimerkiksi perheoikeudellisten asioiden yksikkö, lastenvalvojien yksikkö, adoptioneuvonnan tai perheasioiden sovittelun toimija.

 

Sosiaalihuolto
Perheoikeudellisten palveluiden ratkaisut tukevat THL:n määrittelemää asiakastietomallia ja uudistuvia Kanta-määrityksiä.

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561