Työikäisten palvelut

Työikäisten palveluihin kehitetyillä ratkaisuilla voidaan hallinnoida palvelun järjestämiseen sekä tuottamiseen liittyvä asiakastiedon hallinta, toiminnanohjaus, sähköinen asiointi sekä raportointi ja laskutus. Ratkaisut koostuvat seuraavista sosiaalihuollon toiminnanohjauksen ja sähköisen asioinnin kokonaisuuksista:

Ratkaisujen avulla voidaan hallita ja ohjata työikäisten palveluihin kuuluvia toimintaprosesseja työtä ohjaavalla prosessituella, joka perustuu ammattilaisten työnkulkuun sekä työikäisten palveluiden palveluprosesseihin. Toimintoihin kuuluvat mm.

  • Sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sosiaalisen kuntoutuksen toiminnot
  • Hakemukset, arviot, päätökset ja muut asiakirjat
  • Tukipalveluiden hallinta ja päättäminen
  • Kuntoutuksen, työllistymisen ja toimeentulotuen toiminnot
  • Kotoutumisen, talous- ja velkaneuvonnan ja kuntouttavan työtoiminnan toiminnot

Ammattilainen saa käyttöönsä asiakastietojärjestelmän lisäksi modernin toiminnanohjauksen, työikäisten palveluprosesseihin perustuvat näkymät ja työtä ohjaavan automatiikan. Hankkijana voi olla esimerkiksi työikäisten palveluiden kokonaisuudesta vastaava viranomaistoimija, kotoutumisen tuen yksikkö/toimija, talous- ja velkaneuvonnan yksikkö tai muu sosiaalihuollon palveluntuottaja esim. kuntouttavassa työtoiminnassa.

 Työikäisten palveluiden ratkaisut tukevat THL:n määrittelemää asiakastietomallia ja uudistuvia Kanta-määrityksiä.

 
Sosiaalihuolto
 

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561