Vammaispalvelut

Vammaispalveluihin kehitetyillä ratkaisuilla voidaan hallinnoida palvelun järjestämiseen sekä tuottamiseen liittyvä asiakastiedon hallinta, toiminnanohjaus, sähköinen asiointi sekä raportointi ja laskutus. Vammaispalveluiden ratkaisut koostuvat seuraavista toiminnallisuuksista:

Ratkaisujen avulla voidaan hallita ja ohjata vammaispalveluiden ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosesseja työtä ohjaavalla prosessituella, joka perustuu alan ammattilaisten työnkulkuun ja palveluprosesseihin. Vammaispalveluiden toiminnot sisältävät mm.

  • Asiakkuuden aloittamisen ja palvelu- ja toteuttamissuunnitelman
  • Vammaispalveluiden palvelutarpeen arvioinnin
  • Vammaispalveluihin liittyvät päätökset
  • Vammaispalveluiden käyttäjäkohtaisen sekä viranomaisvaatimuksiin perustuvan raportoinnin, tilastoinnin ja laskutuksen

Ammattilainen saa käyttöönsä asiakastietojärjestelmän lisäksi modernin toiminnanohjauksen, kehitysvamma- ja vammaispalveluiden palveluprosesseihin perustuvat näkymät ja työtä ohjaavan automatiikan – esimerkiksi muistutuksen palvelutarpeen selvittämiseen tai päätöksenteon määräaikaan liittyen.

Hankkijana voi olla esimerkiksi kehitysvammaisten erityishuollon toimijat, vammaispalveluiden toimijat, yksityiset- ja kolmannen sektorin palveluntuottajat ja julkisen sektorin toimijat. Vammaispalveluiden ratkaisut tukevat THL:n määrittelemää asiakastietomallia ja uudistuvia Kanta-määrityksiä.

Sosiaalihuolto
Vammaispalveluiden kokonaisuus valmistuu vuoden 2018 aikana. Tarjoamme kuitenkin jo nyt vammaispalveluihin mobiilikirjaamisen ratkaisuja.

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561