Sote-alue

Sote-ratkaisumme Saga palvelee sote-alueen tarpeita sairaanhoitopiireissä, maakunta- ja kuntayhteenliittymissä tai muissa alueita yhdistävissä yhteistyömalleissa. Kanta-yhteensopivat ja kansallisten määritysten mukaiset ratkaisumme tukevat yhtenäistä palvelutuotantomallia, jossa palveluntuottajina voi olla sekä yksityiset että julkiset toimijat. Tuomme käyttöön tarvittavat toiminnanohjausratkaisut sekä prosessituen. 

Yhteinen, roolipohjainen tieto reaaliaikaisesti

Sote-alueen ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon missä ja milloin tahansa, myös mobiilisti asiakkaan tai potilaan luona. Asiantuntijoilla on aina saatavilla roolin mukainen tieto: potilaan tai asiakkaan hoitopolku on nähtävissä yhdellä järjestelmällä ja yhdellä käyttäjätunnuksella yli sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorajojen.

Muokattavuus & integroitavat rajapinnat

Järjestelmillä voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti asiakas- ja potilastiedon hallinta, toiminnanohjaus, sähköinen asiointi ja omahoito, sekä näihin liittyvä raportointi, tilastointi ja muun muassa laskutuksen toiminnot. Ratkaisujemme avulla voidaan hallita koko sote-alueen tai pelkästään jonkin tietyn osa-alueen toimintoja. Modulaarisuus mahdollistaa myös esimerkiksi vain sähköisen asioinnin tai asiakastietojärjestelmän integroinnin alueelle.  Eri toiminnallisuudet ovat paitsi integroitavissa keskenään, myös sulautettavissa organisaation jo olemassa oleviin järjestelmiin. Noudatamme tuotekehityksessä kansallisia määrityksiä ja standardeja, jotka takaavat osaltaan yhteensopivuuden.

Siun Soten luottama tietojärjestelmäkumppani

Suomen ensimmäinen sote-järjestämislain mukainen sote-alue Siun sote yhdistää 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon saman katon alle. Mediconsult tuotti Siun Soten tietojärjestelmäratkaisut perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, erityishuollon, kotiin vietävien palveluiden, työterveyshuollon sekä sosiaalitoimen lisäksi myös omahoitoon. Siun Sote tuottaa sote-palvelut yhteensä noin 170 000 asukkaalle ja 7000 ammattilaiselle. Lue lisää Siun sotesta tästä. 

 

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561