Toiminnanohjaus ja optimointi

Toiminnanohjaus- ja optimointiratkaisut mahdollistavat resurssien tehokkaan käytön & laadukkaamman palvelun asiakkaalle.

Toiminnanohjauksen avulla tarkastelet ja hallinnoit resursseja ja annettavia palveluja helposti. Järjestelmä ohjaa ja auttaa valitsemaan tarvittavat resurssit aikaa säästäen sekä kohdentamaan palvelut haluttuun aikaan. Reaaliaikaisuus mahdollistaa uudelleenjärjestelyt resurssien ja palvelutarpeen muutoksissa. Toiminnanohjausratkaisu sisältää myös mm. kattavan raportoinnin ja seurannan. 
 
Optimointi hoitaa resurssisuunnittelun automaattisesti puolestasi, asiakastarpeiden mukaiset palveluajankohdat ja saatavilla olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen. Optimoinnin tavoitteet voidaan asettaa organisaation omien tavoitteiden mukaisesti. 
 
Toiminnanohjaus- ja optimointiratkaisujamme voidaan hyödyntää esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa ja sekä kuntoutuksen kurssienhallinnassa. Ratkaisut voidaan sovittaa sekä pienen että suuren organisaation tarpeisiin. 
 
MediPlan
 

Ota yhteyttä

Hanni Leino
+358 10 524 5554