Sosiaalihuollon toiminnanohjausjärjestelmä

Sosiaalihuollon toiminnanohjausjärjestelmä Sosiatri on sosiaalihuollon organisaatioille tarkoitettu selainpohjainen tietojärjestelmä.

Sosiaalihuollon toiminnanohjausjärjestelmä on sosiaalihuollon uudistuvia tietojärjestelmätarpeita palveleva tiedonhallinnan kokonaisratkaisu. Sosiatri tukee THL:n määrittelemää asiakastietomallia ja uudistuvia Kanta -määrityksiä, yhdistäen ne nykyaikaiseen toiminnanohjaukseen ja sosiaalihuollon prosessiohjaukseen. Sosiatri kattaa sosiaalihuollon prosessit aina palvelun järjestämiseen ja tuottamiseen sekä niihin liittyvien hallintoasioiden, kuten asiakastietojen käsittelyn. Toiminnanohjausjärjestelmään on sisäänrakennettuna asiakastietomallin vaatimukset, jolloin tietojärjestelmän päivittäisessä käytössä syntyvä asiakastieto on automaattisesti oikeanlaista.

Sosiaalihuollon toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa modernin tietojärjestelmän hankinnan erilaisille ja erikokoisille toimijoille. Kattavana ja eri toiminnallisuuksista koostuvana kokonaisuutena tietojärjestelmä toimii sekä sosiaalihuollon kokonaisratkaisuna että valikoidummin esimerkiksi yhden palvelun järjestelmänä. Sosiaalihuollon toiminnanohjausjärjestelmä kattaa kaikki sosiaalihuollon palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, rakenteiset asiakasasiakirjat, luokitukset ja koodistot.

Toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota toiminnanohjauksen ja käyttöliittymäsuunnittelun avulla tapahtuvaan ammattilaisen työnkulun ja palveluprosessien ohjaamisen tukemiseen.

 

Sosiaalihuollossa on edessä iso muutos – mistä oikein on kyse? Lue blogiteksti ja tilaa sosiaalihuollon muutosta koskeva opas tästä.

Sosiaalihuolto

Ota yhteyttä

Antti Kokkonen
+358 10 524 5561