Kanta-palvelut

Huomioimme tuotekehityksessämme valtakunnalliset KanTa-palvelut

Kotimaisena yrityksenä Mediconsult Oy tuntee suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön. Siten Mediatri-potilastietojärjestelmän kehitys on tiiviisti mukana myös Kanta-hankkeessa. Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) sisältää muun muassa seuraavia palveluita:

  • sähköinen lääkemääräys eli eResepti ja
  • sähköisen potilastiedon arkisto eli eArkisto.

Olemme sitoutuneita kansallisiin aikatauluihin ja valmiita toimittamaan asiakkaillemme tarvittavat ohjelmamuutokset niiden mukaisesti.

Lue lisää KanTa-palveluista: www.kanta.fi