Mediatri-tietojärjestelmä

Mediatri-potilastietojärjestelmä suomalaisen terveydenhuollon tarpeisiin

Mediatri-potilastietojärjestelmä on kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa toimivia ammattilaisia varten sekä toiminnanohjaukseen että asiakkaiden tietojen jokapäiväiseen käsittelyyn. Mediatri palvelee myös organisaation kustannustehokkuudesta ja toimivuudesta vastaavaa hallintoa.

Mediatri-potilastietojärjestelmä on turvallinen ja toimiva ratkaisu

Yhtenä alan johtavana tietojärjestelmäsovelluksena Mediatri on käytössä jo yli sadassa terveys-, sosiaali- tai kuntoutusalan organisaatiossa – sekä yksityisellä että julkisella puolella. 

Kotimaisen Mediconsult Oy:n toteuttaman Mediatrin vahvuuksia ovat:

1. Joustavuus ja muokattavuus

Mediatri on helposti muokattavissa toimintaympäristöönsä, mikä mahdollistaa käyttäjäorganisaation tarpeiden ja toiminnan huomioimisen. Mediatria voi käyttää myös mobiilisovellusten kautta.

2. Yhteensopivuus

Järjestelmä on yhteensopiva muiden standardeihin perustuvien ohjelmien kanssa. Se myös tukee aidosti avoimia rajapintoja, joilla ympäristöön liitetään tarvittaessa myös muita sovelluksia.

3. Käyttötarkoitukseen sopivuus ja toimintavarmuus

Mediatri-potilastietojärjestelmä on hoitotyössä testattu, helppokäyttöinen ja toimintavarma. Järjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat:

  • Kertakirjaaminen: Kertaalleen kirjattu tieto on rakenteellisena käytössä kaikissa ohjelman osioissa ja sitä voidaan hyödyntää eri toiminnoissa, sairauskohtaisissa koosteissa ja -näkymissä, lähetteissä ja lomakkeissa, sekä ohjelmaan liitetyissä elementeissä, esimerkiksi päätöksentuessa.
     
  • Kertakirjautuminen: Työpöytäintegraationa toteutettu ominaisuus (Medicontext), jolla käyttäjä hallitsee muita sovelluksia yksillä käyttäjätunnuksilla ilman erillistä kirjautumista jokaiseen erillisjärjestelmään (esimerkiksi laboratorio, röntgen, Medinet).

Tilasto-, raportointi- ja laskutustieto kootaan automaattisesti muun normaalin kirjaamisen yhteydessä toiminnanohjausta varten.

4. Moniammatillinen näkökulma

Mediatrin käyttäjälle mahdollistuu aidosti moniammatillinen näkökulma, kun yksi ja sama tietojärjestelmä sisältää niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon toiminta-alueita. Rooliperusteinen kirjautuminen antaa ammattilaiselle valmiin ympäristön, jolla hallitaan haluttu toiminnallinen kokonaisuus ja tarpeellinen tietojen kattavuus.

5. Potilaan osallistaminen omaan terveydenhuoltoonsa

Mediatriin yhdistettävän Medinet-omaterveyspalvelun avulla potilas voidaan ottaa mukaan hoitoonsa ja terveytensä ylläpitoon. Potilaalla on aina ajanmukaiset hoitotietonsa automaattisesti käytettävissä ja hän saa tarvittaessa ammattilaisen tukea. Myös hyvin pitkälle vietyjä omaterveyspalveluita on hyödyllistä toteuttaa sähköisesti, kun käyttäjä kokee siitä olevan hänelle hyötyä. 

Yksi järjestelmä, kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat: modulaarinen Mediatri

Mediatrista on tuotettu konfiguroitavat kokonaisuudet eri palvelualueiden tarpeisiin.  Niistä voi valita kaikki tai vain tarvittavat osiot, jotka vastaavat toiminta- ja palveluympäristöä. Siis samalla ydinjärjestelmällä, mutta eri konfiguroinneilla, voi hallita kaikki palvelualueet, jotka halutaan käyttöön. Ydinjärjestelmää –Mediatria – täydennetään erityisesti isoissa organisaatioissa halutuilla moduuleilla (joko integraatioiden tai kontekstihallinnan kautta). Yksittäistä ratkaisua käytettäessä saa kuitenkin halutut yksittäiset toiminnot, liittymät ja kansalliset palvelut kustannustehokkaasti käyttöön.

Mediatri-potilastietojärjestelmä on oman organisaatiosi kokoinen

Pitkän kehitystyön tuloksena Mediatri on käytössä erikokoisissa organisaatioissa. Sen voi ottaa käyttöön yksityisvastaanoton tarpeisiin ”avaimet käteen” -periaatteella SaaS-palveluna, sisältäen esimerkiksi Internet-ajanvarauksen, potilastietojen käsittelyn, laskutuksen ja toiminnanohjauksen. Tai se toimii koko sairaanhoitopiirin kattavana alueratkaisuna, jossa Mediatri on käytössä leikkaustoiminnoista ja erikoissairaanhoidon laskutuksesta aina kehitysvammahuoltoon, hammashuoltoon sekä koti- ja asumispalveluihin ja potilaan itsepalveluihin asti.

Käyttäjiensä kehittämä, kotimainen Mediatri

Käyttäjiltä saatu palaute ja parannusehdotukset ovat yksi Mediatrin kehityksen kulmakivistä. Olemmekin saaneet paljon positiivista palautetta siitä, että käyttäjäkunnan toivomukset näkyvät toteutuneina ratkaisuina Mediatrissa.

Ketterien ohjelmistomenetelmien myötä voimme ottaa ohjelmistokehitykseemme jatkuvasti uusia tuoteideoita ja toteutettavia ohjelmistotöitä. Lisäksi niiden toimitusaika asiakkaalle on erittäin lyhyt, parhaimmillaan 1–3 viikkoa.

Kehitystyötämme ohjaavat myös valtakunnalliset STM:n, Kelan ja THL:n vaatimukset ja hankkeet, joihin osallistumme aktiivisesti.